Välkommen till BRF Damhandsken 3


ANDRAHANDSUTHYRNING 
Föreningen tillåter inte andrahandsuthyrning utan godkännande från Styrelsen. Styrelsen godkänner max 6 månader i taget, vid giltiga skäl såsom provboende med sambo (max 1 år), studier eller arbete på annan ort (max 5 år).
För den ökade administrationen tas en månadsavgift ut på 10 % av ett prisbasbelopp. I år 2020 motsvarar det 394 kr.

Fyll i följande blankett och skicka in till Storholmen.
/Styrelsen